Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2018

bowstick
13:22
4594 92f0 500
"We were a perfect match, maybe that's why we burnt out".
bowstick
13:22
1502 0fdc
Reposted fromVegelus Vegelus viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
bowstick
13:22
7123 a716 500
Reposted fromfungi fungi viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
bowstick
13:21
7121 4dff 500
Reposted fromfungi fungi viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
bowstick
13:21
7797 8900 500
Reposted fromtgs tgs viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
bowstick
13:21
1427 d4bd
Gdy wspominasz internet z okolic 2004 roku oraz to jak się zmieniał na przestrzeni ostatnich 2 dekad.
Reposted fromczinok czinok viaTurekMenistan TurekMenistan
bowstick
13:19
4004 d9d8
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaoxygenium oxygenium
bowstick
13:19
9523 616e 500

Czysta Polska!
Reposted fromstroschek stroschek viaTurekMenistan TurekMenistan
bowstick
13:18
3094 9298 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
bowstick
13:17

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viahavingdreams havingdreams
bowstick
13:17
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
bowstick
13:14
8195 4e77 500
Reposted fromfungi fungi viamyfuckingreality myfuckingreality
bowstick
13:14
7880 ab80
Magic
Reposted fromMysticen Mysticen viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
bowstick
13:13
13:11
bowstick
13:11
bowstick
13:11
- Miał pan dużo szczęścia w życiu. 
- Miałem. Ale mu pomogłem, bo jestem prowokatorem losu. Często podkreślam, że nie czuję się w żaden sposób obdarzony niezwykłymi talentami czy predyspozycjami, poza dużą odwagą, tupetem, chęcią spróbowania. Bywałem odrzucony, niedoceniony, wywalony. Ale nigdy nie dałem sobie wykastrować marzeń.
— Kuba Wojewódzki w magazynie "Polityka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
bowstick
13:10
Reposted fromnaich naich
bowstick
13:10
5659 b3a2
bowstick
13:09
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...