Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2018

bowstick
13:08
2435 be4e 500
bowstick
13:07
bowstick
13:07
5537 65f4 500
13:01
bowstick
13:01
Reposted fromFlau Flau viapsyentist psyentist
13:00
2758 9e46 500

the-sealandic-todd-howard:

dankmemecentral1:

I don’t see a downside

*buys several boxes of chocolate* 

(concerned) Motherfucker?

Reposted fromgavinsnose gavinsnose viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
bowstick
12:59
4061 b5c6
Reposted fromSchohns Schohns viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
bowstick
12:59

Rozumiem, że naoglądałaś/eś się filmów, w których opowiadali, że całe nasze życie sprowadza się do znalezienia właściwej osoby

W tej narracji nie ma znaczenia, że jesteś chuja wart.  Że, dajmy na to, jesteś egoistycznym, narcystycznym, psychotycznym skurwysynem, który ma tendencję do wykorzystywania wszystkich dookoła. Liczy się przecież znalezienie drugiej połówki! Druga połówka w cudowny sposób sprawi, że się zmienisz i twoje życie nabierze blasku.

To teraz będzie rozczarowanko.

Jeśli ktoś jest szczęśliwy przed związkiem, to istnieje zajebiście duża szansa, że będzie szczęśliwy i w związku. Jeśli ktoś jednak był nieszczęśliwy przed związkiem, to – uwaga, kurwa – niespodzianka: istnieje bardzo duża szansa, że będzie nieszczęśliwy już i w związku. Jeśli ktoś ma cię uszczęśliwić, to masz przejebane. Bo nikt poza Tobą cię nie uszczęśliwi.  

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2017/11/12/co-jest-po-i-zyli-dlugo-i-szczesliwie/#more-3584
Reposted frompanikea panikea viaweruskowa weruskowa
bowstick
12:58
5536 88f3
Reposted fromvounsky vounsky viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
bowstick
12:57
bowstick
12:57
6070 708c
Reposted fromnazarena nazarena viaunconscious unconscious
bowstick
12:56
7451 b01b 500
Reposted frompstmn pstmn viaglupiasuka glupiasuka
bowstick
12:03
Reposted fromDennkost Dennkost viaseverak severak
11:57
0013 e946

miyajimosachi:

sparehufflepuff:

cwunch:

Weapons of mass destruction

De Bleck Pentha

Reposted frominkteller inkteller viaseverak severak
bowstick
11:56
9299 527c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNekon Nekon
bowstick
11:55
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaszpaqus szpaqus

May 21 2018

12:52
bowstick
12:52
bowstick
12:51
Reposted fromFlau Flau viahurra hurra
bowstick
12:49
9253 40d1 500
Venum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl